+38 (044) 456-19-91 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

МРЗС-05Л АИАР.466452.001-32.1

МРЗС-05Л АИАР.466452.001-32.1 2865

(З фазних датчиків струму, він живиться ДВ, CЗНП, МCЗ 0,4)) Використовуються в якості: - основного захисту вводів, секційних вимикачів і відходять кабельних і повітряних ліній з ізольованою, компенсованою і глухозаземленою нейтраллю; - резервного захисту; - основного захисту з функцією АВР на секційному вимикачі, а також на реклоузера.

Виконує наступні функції:

Забезпечує контроль і вимірювання наступних величин:

 • фазних струмів Ia, Ic, Ib - від 0,1 до 30 Iн (Iн = 5 А);
 • струму однієї фази приєднання 0,4 кВ - від 0,5 до 150 А);
 • струму нульової послідовності - від 0,01 до 2 А;
 • трьох фазних або лінійних напруг - до 150 В;
 • напруги нульової послідовності - до 150В;
 • лінійної напруги резервної лінії - до 150 В (тільки в -12 і -32);
 • кутів між усіма аналоговими вимірами основної лінії;
 • частоти мережі;
 • активної потужності зі знаком;
 • реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності;
 • коефіцієнта потужності;
 • міжфазних активних і реактивних опорів.

Функції релейного захисту:

 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
 • 1 - ступінь з незалежною витримкою часу (струмове відсічення), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямованаий МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 2 - ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу (у відповідності з IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 3 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
 • 4 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ.
 • двоступеневий однофазний максимальний струмовий захист 0.4 кВ , 1-й ступінь з незалежною витримкою часу, 2-й ступінь з незалежною чи з залежною від струму витримкою часу у відповідності з IEC 255-4.
 • спрямований захист від замикань на землю (CЗЗ) - з можливістю вибору напрямку дії і можливістю перемикання на ненапрaвлену (по струму 3Iо або напрузі 3Uo) або на ненаправлену за сумою вищих гармонік 3Iо.
 • триступеневий спрямований захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (CЗНП) з можливістю одночасної роботи в двох напрямках з різними наборами уставок.
 • двоступеневий захист мінімальної напруги з можливістю дистанційного контролю сили струму і включенням пускових органів по І або по АБО.
 • двоступеневий захист максимальної напруги з ввімкненням пускових органів по І або по АБО.
 • захист зворотної послідовності (ЗСП) , реагує на ставлення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ) : пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід від зовнішнього датчика дугового захисту з можливістю дистанційного контролю сили струму;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні захистів на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • реалізація логічного захисту шин (ЛЗШ).

Функції автоматики:

 • чотириразове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) . Пуск АПВ здійснюється від МСЗ. Забезпечується можливість блокування АПВ через дискретний вхід;
 • автоматичне частотне розвантаження (АЧР з ЧАПВ) ;
 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача проводиться як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорення МСЗ за фактом ввімкнення вимикача або примусова установка другого ступеня МСЗ в режим прискореної.
 • контроль ланцюгів ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача.

Визначувані функції, тригери і логічні елементи:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4, стан тригерів зберігається в незалежній пам'яті;
 • логічні елементи І, АБО, НI, ЯКИЙ ВИКЛЮЧАЄ-АБО.

Аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:

 • тривалість запису доаварійного і аварійного процесів параметрується.
 • роздільна здатність реєстратора по аналоговим сигналам - не більше 1,25 мс.
 • сумарна тривалість запису - 66 с.
 • максимальне значення відношення струму зворотної послідовності до току прямий послідовності з фіксацією інших струмів і напруг;
 • максимальне значення фазних або лінійних напруг з фіксацією інших струмів і напруг;
 • мінімальне значення фазних або лінійних напруг з фіксацією інших струмів і напруг;

Реєстратор дискретних сигналів:

 • 48 останніх аварій,
 • до 43 записів в кожній аварії з дискретністю за часом - 1 мс,
 • для кожної аварії фіксуються:
  • всі дискретні сигнали з фіксацією часу приходу і відходу;
  • максимальні значення фазного струму з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення струму 3Iо з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення напруги 3Uо з фіксацією інших струмів і напруг;
  • мінімальне значення частоти з фіксацією інших струмів і напруг;
  • значення частоти з фіксацією інших струмів і напруг в момент роботи ЧАПВ;
  • максимальне значення струму 0.4 кВ з фіксацією інших струмів і напруг.

Технічний облік електроенергії:

 • активної енергії - в двох напрямках;
 • реактивної енергії - в чотирьох квадрантах.

Визначення місця пошкодження.

Чотири групи уставок по всіх захистах.

Живлення від струмів КЗ;

Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела - від виходу DIP може бути живлення двох дискретних входів

Кількість вільно програмованих входів, виходів, індикаторів:

 • дискретних входів - 10, з можливістю автономного живлення дискретного входу;
 • дискретних релейних виходів - 10, без і з запам'ятовуванням, реалізацією ШМС;
 • світлодіодних індикаторів - 8, із запам'ятовуванням і без.
 • Всі входи, виходи, індикатори є вільно програмованими.
 • Багатомовне меню - підтримується 3 мови.
 • Передбачено введення-виведення з роботи всіх захистів або їх окремих ступенів.
 • Шість вільно програмованих кнопок.
 • Робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.
 • Для роботи пристрою в локальній мережі передбачений інтерфейс RS-485.
 • Протокол обміну - ModBus RTU.

Габаритні і приєднувальні розміри МРЗС-05Л АИАР.466452.001(-32), (-32.1) і (-32.2)

МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.1,(-32.1)

Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS