+38 (044) 456-19-91 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська

MRZS-F

360
3D

Використовується в якості захисту відхідних кабельних і повітряних ліній (мережі з компенсованими і некомпенсованими ємнісними струмами).   Особливо зручно в експлуатації на повітряних лініях з кабельної вставкою або кабельних лініях, що використовують захист в поєднанні - замикання на "землю" + обрив фази без замикання на "землю" (неповно фазний режим по струму).   Пристрої можуть розміщуватися: в релейних відсіках КСВ, КРУ, КРУН (ЯКНО), панелях, в шафах управління.

Виконує функції

Контроль і вимірювання

          
 • фазних струмів частотою 50 Гц з номінальним значенням Iн = 5 А в межах від 0,1 до 30 Iн;
 • струму однієї фази приєднання 0,4 кВ - від 0,5 до 150А;
 • струму нульової послідовності від 0,01 до 2 А;
 • струмів прямої і зворотної послідовності;
 • трьох фазних або лінійних напруг - до 150 В;
 • напруги нульової послідовності до 150 В;
 • кутів між усіма аналоговими вимірами лінії;
 • частоти мережі;
 • активної потужності зі знаком;
 • реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності;
 • коефіцієнта потужності;
 • міжфазних активних і реактивних опорів.

Функції релейного захисту:

          
 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
 • 1 ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 2 ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу (відповідно до IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 3 ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
 • 4 ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ.
 • двоступеневий однофазний максимальний струмовий захист 0.4 кВ , 1-й ступінь з незалежною витримкою часу, 2-й ступінь з незалежною чи з залежною від струму витримкою часу відповідно до IEC 255-4;
 • захист зворотної послідовності (ЗЗП) , реагує на ставлення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ) : пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід або від зовнішніх волоконно-оптичних датчиків дугового захисту з можливістю контролю фазних струмів, напруг в будь-якій комбінації або 3Iо;
 • спрямований захист від замикань на землю СЗЗ : кут між струмом 3Iо і напругою 3Uо (струм відстає від напруги), відповідний середині зони спрацьовування, дорівнює 90 град;
 • область спрацьовування захисту по куту від 0 ± 10 град до 180 ± 10 град; спрацьовує за прямим або зворотному напрямку потужності;
 • ненаправлений захист від замикань на землю по 3Io , (аналог реле РТЗ-51) або по сумі вищих гармонік 3Iо;
 • триступеневий спрямований захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (ТЗНП) з можливістю одночасної роботи в двох напрямках з різними наборами уставок.
 • двоступеневий захист мінімальної напруги ЗНмін;
 • двоступеневий захист максимальної напруги ЗНмакс;
 • захист по напрузі нульової послідовності 3Uо (РНН) діє з витримкою або без витримки часу;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні МСЗ на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • універсальні захисти (8 шт.) з можливістю пуску по фазним струмам, струму 3Iо, сумі вищих гармонік 3Iо, I1, I2, розрахунковому струму 3Iо, струму 0,4 кВ, фазним або лінійним напруженням, 3Uо, U1, U2, активної, реактивної і повної потужності. При цьому пусковий орган може спрацьовувати як на перевищення уставки, так і на зниження нижче уставки.

Функції автоматики:

          
 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача проводиться як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорення захисту. Автоматичне прискорення МСЗ другого ступеня вводиться по команді ввімкнення вимикача;
 • чотириразове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ). Пуск АПВ здійснюється від МСЗ. При наявності на дискретний вхід блокуючого сигналу здійснюється заборона АПВ, при зникненні - заборона АПВ знімається;
 • АЧР з ЧАПВ - 2 ступені.

Функції контролю, реєстрації і сигналізації:

 • визначення місця пошкодження;
 • контроль кіл ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача;
 • аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:
  • тривалість запису доаварійного і аварійного процесів параметрується;
  • роздільна здатність реєстратора по аналоговим сигналам - 1,25 мс;
  • сумарна тривалість запису - 66 с.
 • реєстратор дискретних сигналів:
  • 48 останніх аварій;
  • до 43 записів в кожній аварії c фіксацією значень:
   • максимального фазного струму;
   • максимального струму 3Iо;
   • максимального напруження 3Uо;
   • максимального фазного або лінійної напруги;
   • мінімального фазного або лінійної напруги;
   • максимального відносини струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності;
   • максимального розрахункового струму 3Iо;
   • мінімальної частоти при роботі АЧР1 або АЧР2;
   • частоти в момент подачі команд ЧАПВ1 або ЧАПВ2;
 • технічний облік електроенергії:
  • активної енергії в двох напрямках;
  • реактивної енергії в чотирьох квадрантах.

Живлення від струмів КЗ

Живлення двох дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP)

Функції розширеної логіки:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4;
 • стан тригерів зберігається в незалежній пам'яті;
 • передають функції;
 • логічні елементи І, АБО, НЕ, ЯКИЙ ВИКЛЮЧНЕ-АБО.

Розширена логіка дозволяє як доповнювати наявні функції, так і створювати нові.

Функції сервісні:

 • вільно призначаються входи;
 • вільно призначаються виходи;
 • вільно призначаються світлодіоди;
 • чотири групи уставок по всіх захистах;
 • контроль цілісності датчиків і тракту дугового захисту;
 • багатомовне меню - підтримується 3 мови;
 • шість вільно програмованих кнопок з можливістю роботи в режимі "ключа";
 • кнопки управління вимикачем;
 • робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.

Інтерфейси та протоколи обміну даними:

 • Інтерфейс RS 485 - протокол обміну Modbus RTU;
 • Інтерфейс USB;
 • Інтерфейс з вибору:
  • інтерфейс Ethernet (RJ-45) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально);
  • інтерфейс Ethernet (оптичний) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально).
Параметри апаратної конфігурації A
C D G H J L O P
Датчики струмів 3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3Io
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3Io
+3Io
3I
+3Io
Датчики напруги 3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
Живлення від струмів КЗ + + + + + + + + +
Вихід напруги для живлення дискретних входів (DIP) + + + + + + + + +
Кількісті світлоіндикаторів, із них програмованих 20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
Функціональних клавіш, із них
з режимом ключа
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Кнопки ввімкнення і вимкнення вимикача + + + + + + + + +
Інтерфейси зв'язку RS485
USB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
змінні дані для апаратних конфігурацій
Кількість дискретних входів 8 8 8 16 16 16 20 20 20
Кількість дискретних виходів:
з замикаючим контактом
з переключаючим контактом
силові
9
4
4
1
9
4
4
1
9
4
4
1
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
20
12
6
2
20
12
6
2
Оптичні входи конроля дуги -
3/4 3/4 - 3/4 3/4 3/4 - -
Інтерфейс Ethernet (оптичний і провідний)
-

-

1

-

-

1

-

-

1

Схема підключення МRZS-F

Габаритні і приєднувальні розміри MRZS-F

MRZS-F